mandag 13. november 2017

Referat fra skredkonferansen på Åndalsnes 2-5.november 2017


Vår utsendte medarbeider Torben Rognmo bringer her sine betraktninger fra konferansen:

Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv arrangeres annethvert år og samler fagfolk og friluftsentusiaster fra hele landet. Formålet med nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv er å få til en jevnlig utveksling av meninger, erfaringer og forskningsresultater mellom folk som har en felles interesse for ferdsel i skredutsatt terreng. Siktemålet er å øke den generelle forståelsen for snøskred i Norge gjennom oppdatert kunnskap med norske og internasjonale fagmiljøer.

Jeg startet med årsmøtet til Norsk skredfaglige forening. Her ble det valgt styre og man diskuterte veien videre og hva foreningen skulle ha som mål. Ser veldig positivt på etableringen av foreningen da denne vil kunne tilføre «skred norge» kunnskap og erfaringer rundt temaet Snøskred.

Fredag startet selve konferansen og det var mange spennende foredrag på programmet.

Vil spesielt trekke frem foredragene til de som delte sine opplevelser og tanker rundt det å være i en skredsituasjon. Vi fikk sterke historier fra både de som hadde opplevd en hendelse og de som faktisk hadde blitt tatt og begravet i snøskred. Alle disse hadde en gjennom gang på hva vi alle kan lære av de feilen som de hadde gjort. Det var sterke ord og bilder.

NVE hadde en fin gjennom gang av reg.obs og varsom. De har jobbet med å forbedre brukervennligheten av reg.obs og forbedret varsom sidene. Vi fikk også en reise med de i xGeo og seNorge. Dette er kartverktøy som inneholder masse interessant informasjon. Her er kan man finne data om vær som er/ har vært (alle typer nedbør)

NF- Norsk fjellsportforum hadde informasjon om skredstigen og veien videre. Det vil bli en endring i skred instruktør utdanningen. Det vil innføres et nytt kurs (videregående skredkurs) som er tenkt at kandidatene må ta før de begynner på selve instruktør utdanningen. Dette vil øke kvaliteten på kandidatene og utdanningen. 

Det var og forelesere fra Sverige, USA, Island og Østeriket. Spennende og lærerikt å høre på hvordan de jobber og hva de har forsket på inne snøskred. Mye av det de har er tilnærmet likt det vi gjør i Norge så det viser at vi har en generell fellers forståelse på dette med snøskred. 

Jeg vil med det sterkeste anbefale de med interesse for snøskred, og som beveger seg i skredterreng om å vurdere neste gang det arrangeres snøskred konferanse. Det var noen hektiske dager med masse faglig påfyll, men det er absolutt «innafør», det er masse å lære og man møter «hele snøskred» Norge.

Foredragene på konferansen vil etter hver bli lagt ut på: www.skredkonferansen.nolørdag 28. oktober 2017

Vi utlyser "SNØSKRED- NEI TAKK!" blogger stipend

Er du glad i å være ute på topptur på ski? Er du bevisst hvordan du planlegger og gjennomfører turene dine?
Er du en god historieforteller som liker å skrive og ta bilder?  Har du lyst å inspirere andre ved å dele dine turopplevelser og tanker om tryggere ferdsel?
Midnight Sun Mountain Guides (MSMG) utlyser herved i samarbeid med BCA og Fri Flyt to stykk 

«SNØSKRED – NEI TAKK!» blogger stipend a kr.5.000,-


Hva vi forventer av blogger stipendiaten:
Levere totalt 5 blogginnlegg gjennom vinteren 2018 fra januar tom. mai med ett hver måned.

Innlegget skal være basert på egne ferske turopplevelser og illustrert meg egne bilder

Innlegget må være sentrert omkring tanker og betraktninger rundt toppturlivet på ski med fokus på de gode turopplevelser og spesielt relatert til skredutfordringer og tryggere ferdsel i fjellterreng.


Hva MSMG/BCA/Fri Flyt vil tilby:
Stipend på kr.5.000 som utbetales når siste blogginnlegg er publisert.

Skredutstyr fra BCA; sender/mottaker, søkestang og spade

Blogginnleggene vil bli publisert på hjemmesiden til Fri Flyt 

Hvordan søke?
For å kunne velge ut de to heldige stipendvinnere ber vi deg sende oss:
1. En kortfattet søknad der du forteller litt om deg selv og din bakgrunn og hvorfor akkurat du bør vinne stipendet
2. Et eksempel på et tenkt blogginnlegg ut fra de forventete forutsetninger nevnt over.

Søknadsfrist er 1.desember
Søknaden sendes: espen@msmg.org

Velkommen som søker.