onsdag 12. oktober 2016

Aspirantplasser skredinstruktører

Midnight Sun Mountain Guides ønsker å bidra i utdannelsen av dyktige dedikerte skredinstruktører i Norge.

I den anledning bidrar vi med aspirantplasser for de som holder på med utdanning innen Norsk Fjellsportforum.

Så for de som har gjennomført metodekurs og trenger kurspraksis før veilederkurs er det bare å ta kontakt med oss. For årets vintersesong 2017 har vi tilgjengelig 1-2 aspirantplasser på hvert av de 3 kursene vi avholder.

Vi tilbyr en praksis der aspirantene får delta aktivt i kursgjennomføringen og får personlig oppfølging underveis av en NF-godkjent instruktør.  Etter kurs gir vi hver enkelt ei tilbakemelding på gjennomføringen.

For interesserte er det bare å ta kontakt på e-post: espen@msmg.org


onsdag 28. september 2016

MSMG «Snøskred – Nei takk!» - utdanningsstipend for å bli NF-skredinstruktør

Midnight Sun Mountain Guides (MSMG) har i alle år hatt fokus på det forebyggende skredarbeid. Skredkurs er et viktig virkemiddel for å spre kunnskap til de som skal ut i potensielt skredterreng.
I den anledning trenger vi flere dyktige og godt motiverte skredinstruktører.
Derfor utlyser nå MSMG i samarbeid med BCA  «Snøskred – Nei takk»- stipend til 2 personer som bidrag til å utdanne seg til godkjent skredinstruktør etter utdanningsstigen til Norsk Fjellsportforum (NF).
Stipendiet skal dekke kursavgifter til NF-metodekurs og NF veilederkurs. For å sikre oss at kandidatene gjennomfører utdanningsløpet vil stipendiebeløpet bli utbetalt etter at de er ferdig godkjente skredinstruktører. Vi forventer at stipendiatene påbegynner utdanningen vinteren 2017 og er ferdige senest innen 2 år.
I tillegg vil de heldige vinnerne bli utstyrt med BCA Tracker 3 sender/mottaker, snowstudy kit,  sekk, spade og søkestang.  Utstyret vil stipendiatene få utdelt når bekreftet plass på metodekurs foreligger. Det forutsettes at utstyret blir brukt aktivt gjennom hele utdanningsløpet.
I tillegg vil Fri Flyt bidra med aktuelle inspirerende bokgaver til kandidatene.
Hvordan søke?
Send oss en søknad der du beskriver bakgrunnen din når det gjelder toppturer, ski-/brettaktiviteter, friluftsliv og andre ting som du mener er viktige i denne sammenhengen. Vennligst opplys hos hvilken kursarrangør du planlegger å starte utdanningen.

Skriv også hvorfor DU er motivert og har lyst til å bli skredinstruktør og hvorfor DU bør vinne stipendiet!
Søknaden sendes til: espen@msmg.org

Søknadsfrist er 31.12.2016

Velkommen som søker!